Scroll down for english


VÄLKOMMEN TILL KENNEL TAZZJAZZ

Jag fick min första tibetanska terrier 1983. Sedan dess har den tibetanska terriern varit en stor del av mitt liv. Vår familj består av min man och en hemmaboende son samt vår andra son med sin fru och deras lille son. Vi bor i villa i Lindome 1.5 mil söder om Göteborg med våra 6 tibbar, 2 hanar o 4 tikar.
1999 beslutade vi att registrera vårt kennelnamn och hade vår första valpkull. Under alla år med tibetansk terrier har vi ställt ut våra hundar med stor framgång. Vi har fått flera champions och även 3 Guldtibbevinnare som är rasklubbens årliga utmärkelse till vinstrikaste hane resp. tik.
Under många år har jag varit engagerad i TTS styrelse samt Avelskommitten för vår ras. Något jag numera lagt åt sidan för att ha mer tid med familjen och våra hundar. Då avelsarbete fortfarande är mitt stora intresse ser jag till att alltid hålla mig uppdaterad inom ämnet och genom att delta i det goda samarbetet med flera andra uppfödare både i Sverige och utomlands.
Vårt mål är att föda upp rastypiska tibbar med god hälsa och trevligt temperament som är lätta att leva med i dagens samhälle. Vi är medlemmar i SKK och Tibetanska Terrier Sällskapet och följer alltid deras regler för avel. Givetvis är alla hundar vi använder i avel hälsoundersökta utan anmärkning samt DNA-testade. Det viktigaste för oss är temperament, hälsa och typ.
Våra valpar föds upp i hemmiljö och är väl socialiserade på alla plan med allt som sker i ett hem.
När de lämnar oss är de registrerade i SKK, vaccinerade, chippade och veterinärbesiktigade. De får med sig valppaket med mat, filt, leksak, skriftlig info om första tiden i nya hemmet.
Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till mig via telefon eller mail om ni söker valp eller bara vill prata hund. Vi finns även på Facebook.
Kristina.
072-2064395
kenneltazzjazz@gmail.com
 
Welcome to kennel Tazzjazz
 
I got my first Tibetan terrier in 1983. Ever since, the tibetan terrier has been a big part of my life. Our family consists of my husband and a son still living with us and another son living with his wife and their little son. We live in Lindome 1.5 mile south of Göteborg with our 5 tibetan terriers, 2 males and 3 females.
 
In 1999, we decided to apply for our kennel name and had our first litter. Over the years with Tibetan terrier, we have showed our dogs with great success. We have received several champions and also 2 Guldtibbevinnare which is our race club's annual award for most-winning male or female.
 
For many years I have been involved in the TTS Board and the Breeding committe. Something I now put aside in order to have more time with the family and our dogs. When breeding work still is my main interest, I see to always keep up to date on the subject in many ways and by the good cooperation with several other breeders in Sweden and abroad.
 
Our goal is to breed typical tibetans with good health and good temperament that are easy to live with in today's society. We are members of the Swedish Kennel Club and the Tibetan Terrier Society and always follow their rules for breeding. Of course, all the dogs we use for breeding are checked for hipdysplasia and diseases without complaint and DNA tested. The most important thing for us is the temperament, health and type.
 
Our puppies are raised in our home and are well socialized at all levels including everything that might happen in a regular home.
 
When they leave us, they are registered in SKK, vaccinated, chipped and checked by veterinarian. They get with them food they are used to, blanket, toy, written info about first time in the new home.
 
You are welcome to get in touch with me via phone or email if you are looking for a puppy or just want to talk dog. We are also on Facebook.
 
Kristina
 
+46722064395
 
kenneltazzjazz@gmail.com