Vi planerar valpar våren 2021!

Om allt blir som vi tänkt oss är det EBBas tur att bli mamma nästa år

Den tilltänkta pappan presenteras senare