DEN 25/11-2016 FÖDDES 3 HANVALPAR EFTER MULTICH WATERLEY MAKE A MARK "ELTON" OCH TI LA SHU ONCE AGAIN FOR TAZZJAZZ "MAYA"
ELTON
ELTON
TAZZJAZZ GOOGLE DOT COM
TAZZJAZZ GOOGLE DOT COM
TAZZJAZZ GOSH I'M YOURS
TAZZJAZZ GOSH I'M YOURS
MAYA
MAYA
TAZZJAZZ GOTTA HAVE YOU
TAZZJAZZ GOTTA HAVE YOU